ul. Jana Bytnara "Rudego" 5/m.15, Warszawa +48 791 834 716

Jak działa skup mieszkań spadkowych?

 • Home
 • Jak działa skup mieszkań spadkowych?

Jak działa skup mieszkań spadkowych?

Skup mieszkań spadkowych cieszy się coraz większą popularnością wśród osób, które odziedziczyły nieruchomość, ale z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą jej zatrzymać. Proces ten wiąże się z szybką i wygodną finalizacją transakcji, dzięki czemu stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnej sprzedaży. Jak dział skup mieszkań spadkowych?

Skup mieszkań spadkowych: Co to jest?

Określenie skup mieszkań spadkowych może odnosić się bezpośrednio do prowadzonej przez daną firmę działalności gospodarczej lub jednej z oferowanych usług. W dużym uproszczeniu, polega na zakupie nieruchomości będących przedmiotem dziedziczenia. W przeciwieństwie do próby sprzedania takiej nieruchomości na rynku wtórnym, sprzedaż w skupie jest znacznie szybsza i wiąże się ze wsparciem w zakresie dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności.

Formalności związane ze sprzedażą dziedziczonej nieruchomości

Przygotowanie odziedziczonego mieszkania do sprzedaży wymaga uzyskania urzędowego potwierdzenia spadkobrania. Takie potwierdzenie możemy uzyskać poprzez:

 • sporządzenie notarialnego poświadczenia dziedziczenia u notariusza,
 • przeprowadzenie sądowego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Następnie należy przeprowadzić dział spadku. Jeśli między spadkobiercami jest zgodna co do dysponowania nieruchomością, istnieje możliwość jej sprzedaży bez działu spadku. Jest to jednak skomplikowana procedura, która wymaga bardzo dobrej znajomości prawa. Jeśli spadkobiercy nie są zgodni, co do zarządzania odziedziczoną nieruchomością przeprowadzenie działu jest niezbędne.

Skup mieszkań spadkowych: Krok po kroku

Proces skupu mieszkań spadkowych jest zaprojektowany tak, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć sprzedaż odziedziczonej nieruchomości. Proces ten składa się z kolejnych kroków:

 • Pierwszy kontakt
  Właściciel nieruchomości spadkowej kontaktuje się z firmą zajmującą się skupem mieszkań, przedstawiając szczegóły dotyczące mieszkania oraz swoje oczekiwania.
 • Wstępna wycena
  Firma dokonuje wstępnej wyceny nieruchomości na podstawie dostarczonych informacji. Może to odbywać się telefonicznie, mailowo lub poprzez wizytę przedstawiciela firmy w mieszkaniu.
 • Oględziny nieruchomości
  Przedstawiciel firmy skupującej odwiedza nieruchomość, aby dokładnie ją ocenić, zweryfikować stan techniczny oraz potwierdzić wstępną wycenę.
 • Przedstawienie oferty i negocjacje
  Po dokładnej analizie stanu nieruchomości firma przedstawia właścicielowi ofertę zakupu. Właściciel ma możliwość negocjacji warunków oferty. Może to dotyczyć ceny, terminu przekazania nieruchomości czy innych szczegółów transakcji.
 • Podpisanie umowy
  Po uzgodnieniu wszystkich warunków obie strony podpisują umowę skupu mieszkania. Umowa ta zawiera wszystkie ustalenia, takie jak cena, termin płatności oraz inne kluczowe informacje.
 • Rozwiązanie problemów prawnych
  Jeśli w trakcie procesu pojawią się jakiekolwiek kwestie prawne związane z nieruchomością (np. spory między spadkobiercami, nieuregulowane kwestie prawne), firma skupująca może pomóc w ich rozwiązaniu lub skierować spadkobiercę do odpowiednich specjalistów.
 • Finalizacja transakcji
  Po rozwiązaniu wszelkich kwestii prawnych i podpisaniu umowy następuje finalizacja transakcji. Firma dokonuje płatności (zazwyczaj gotówką lub przelewem bankowym), a spadkobierca przekazuje klucze i wszelkie niezbędne dokumenty.

 

Kiedy warto skorzystać z oferty skupu?

Dziedziczenie nieruchomości nie zawsze musi się wiązać z problemami. Niemniej jednak są sytuacje, w których daną nieruchomość bardziej opłaca się sprzedać korzystając z usług skupu niż zachować w posiadaniu. Dotyczy to w szczególności:

 • nieruchomości zadłużonych lub obciążonych ryzykiem egzekucji komorniczej,
 • nieruchomości wymagających kapitalnego remontu i dużych nakładów finansowych,
 • współwłasności dziedziczonej nieruchomości.