ul. Jana Bytnara "Rudego" 5/m.15, Warszawa +48 791 834 716

Czy można sprzedać mieszkanie z wpisem komorniczym?

 • Home
 • Czy można sprzedać mieszkanie z wpisem komorniczym?

Czy można sprzedać mieszkanie z wpisem komorniczym?

Sprzedaż mieszkania jest procesem, który może wiązać się z różnymi komplikacjami, zwłaszcza gdy na nieruchomości ciąży wpis komorniczy. Wielu właścicieli zastanawia się, czy w takiej sytuacji można w ogóle sprzedać mieszkanie i jakie kroki należy podjąć, aby proces ten przebiegł prawidłowo i był zgodny z prawem. W tym artykule przyjrzymy się kwestii sprzedaży mieszkania z wpisem komorniczym i wyjaśnimy, jakie działania są możliwe w tej sytuacji.

Co to jest wpis komorniczy i jakie są jego skutki?

Wpis komorniczy to formalny zapis w księdze wieczystej nieruchomości, informujący o tym, że na daną nieruchomość nałożono egzekucję komorniczą w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela. W praktyce oznacza to, że komornik ma prawo zająć nieruchomość i przeprowadzić jej sprzedaż, aby uzyskać środki na pokrycie długów dłużnika.

Skutki wpisu komorniczego w księdze wieczystej

Główne skutki wpisu komorniczego obejmują:

 • Ograniczenie w dysponowaniu nieruchomością
  Właściciel nieruchomości z wpisem komorniczym napotyka na trudności w sprzedaży, wynajmie czy obciążeniu nieruchomości hipoteką bez zgody wierzyciela lub komornika.
 • Spadek wartości nieruchomości
  Mieszkania czy domy z wpisem komorniczym są często postrzegane jako mniej atrakcyjne dla potencjalnych kupujących, co może wpłynąć na ich wartość rynkową.
 • Koszty egzekucyjne
  Do długu głównego mogą być doliczane koszty egzekucyjne, które obejmują opłaty komornicze oraz koszty postępowania. W efekcie całkowita kwota długu może znacząco wzrosnąć.
 • Możliwość sprzedaży nieruchomości przez komornika
  Jeśli dłużnik nie ureguluje swojego zadłużenia w określonym czasie, komornik może podjąć decyzję o sprzedaży nieruchomości w ramach licytacji komorniczej.
 • Ograniczenie zdolności kredytowej
  Osoby z wpisem komorniczym mogą napotkać trudności w uzyskaniu kredytu hipotecznego lub innych form finansowania.

 

Wpis komorniczy w księdze wieczystej niesie za sobą poważne konsekwencje dla właściciela nieruchomości. Dlatego warto jak najszybciej podjąć działania zmierzające do uregulowania lub negocjacji z wierzycielem.

Czy sprzedaż mieszkania z wpisem komorniczym jest możliwa?

Powszechnie uważa się, że samodzielna sprzedaż mieszkania z wpisem komorniczym nie jest możliwa. To nieprawda. Choć to jedna z najbardziej skomplikowanych transakcji na rynku nieruchomości, sprzedaż mieszkania czy domu z wpisem komorniczym jest możliwa. Wymaga jednak dopełnienia pewnych formalności i wiąże się z pewnymi ograniczeniami.

Po pierwsze, aby sprzedać nieruchomość z wpisem komorniczym, najczęściej wymagana jest zgoda komornika prowadzącego egzekucję. Komornik może wyrazić zgodę na sprzedaż, jeśli uzna, że przyniesie ona korzyść wierzycielowi, np. gdy cena oferowana przez potencjalnego kupującego jest wyższa niż przewidywana cena z licytacji komorniczej. W przypadku sprzedaży nieruchomości obciążonej wpisem komorniczym, dochód z transakcji w pierwszej kolejności jest przekazywany na spłatę długu oraz pokrycie kosztów egzekucji komorniczej. Dopiero po uregulowaniu tych zobowiązań, reszta środków trafia do właściciela nieruchomości.

W sytuacji, w której właściciel nieruchomości nie jest w stanie sprzedać jej samodzielnie, komornik może zdecydować o przeprowadzeniu licytacji komorniczej. Licytacja komornicza najczęściej wiąże się ze sprzedażą mieszkania za cenę niższą niż jego wartość rynkowa. Aby tego uniknąć, w procesie oddłużania mieszkania czy domu należy współpracować z komornikiem, a w miarę możliwości także z wierzycielem.